Mooncad/

Các dịch vụ tại Mooncad

Tài Liệu CAD-CAM-CNC

Mooncad cung cấp các tài liệu về CAD/CAM/CNC mục đích giúp những ai có nhu cầu tìm hiểu, học về công nghệ mới này. Các tài liệu tại Mooncad do trực tiếp các giảng viên tại giảng dạy tại các lớp offline biên soạn bên cạnh đó có tham khảo thêm một số tài liệu của các hãng. Mooncad luôn cố gắng biên soạn các tài liệu là chất lượng nhất để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người học. Những cá nhân nào không có nhiều điều kiện đến các chi nhánh của trung tâm học thì học thông qua những tài liệu này là tốt nhất và cần phải học nghiêm túc thì mới có thể đem lại hiệu quả nhất.

Đào Tạo CAD-CAM-CNC Tại Trung Tâm

Đáp ứng nhu cầu học CAD-CAM-CNC dành cho mọi người thì các bạn có thể tìm đến các chi nhanh của Trung Tâm ADVANCECAD. Tại đây có đầy đầy đủ các khóa học về thiết kế, gia công và lập trình gia công CNC trên các lĩnh vực thiết kế cơ khí, thiết kế khuôn, gia công cơ khí và các lĩnh vực về thủ công mỹ nghệ như trang sức hay điêu khắc gỗ, một số khóa học mang nặng tính thực hành thì chúng tôi luôn có kèm theo một số buổi thực hành tại xưởng. Các khóa học này luôn liên tục khai giảng vào mỗi tháng và sau khi hoàn thành khóa học người học có thể áp dụng ngay vào công việc thực tế.

Tài liệu CAD-CAM-CNC được cung cấp bởi Mooncad, khóa đạo tạo phần mềm CAD/CAM/CNC xem tại: